Vems Moral Ska Begränsa Ditt Liv?

Vi bör alla fråga oss själva “Vems moral ska begränsa mitt liv?”. Nästa fråga man bör ställa sig är “Ska min moral begränsa andras liv?”. Idag har vi lagar som på olika sätt kan kopplas till moralfrågor. Det tydligaste exemplet är de lagar som gör det olagligt för människor att äta diverse växter den kan plocka på sin egen tomt och extrakt från växter men även djur. Även likartade ämnen framställda på kemisk väg är förbjudet för personer att inta.

Theseusparadoxen och Sverige som idé

En fråga jag tycker det saknas en rejäl debatt kring i Sverige är idén om Sverige. Vad är “Sverige”? Vad har det varit, vart är det på väg? När slutar Sverige vara Sverige? Det är utifrån de frågorna som jag funderar kring idag genom att utgå från en gammal grekisk paradox. Jag tänker på Theseusparadoxen när det gäller Sveriges utveckling. Paradoxen ställer frågan om skeppet Theseus är detsamma även efter att alla plankorna i det bytts ut över tid.

Kulturkrigets icke-varande

Jag har märkt att jag kanske är tämligen ensam med denna åsikt, eller iaf, vi är inte särskilt många. Det finns som jag ser det inget kulturkrig i Sverige såsom det vanligtvis pratas om. Det är främst ett anglosaxiskt fenomen. Vi har inte samma konflikt kring kulturen/historia som man har i de anglosaxiska länder främst USA, Kanada och Storbritannien Vi kan inte skylla på kulturmarxism, postmodernism, osv osv. Inte ens det där med utsatta invandrare passar riktigt in.