Theseusparadoxen och Sverige som idé

En fråga jag tycker det saknas en rejäl debatt kring i Sverige är idén om Sverige. Vad är “Sverige”? Vad har det varit, vart är det på väg? När slutar Sverige vara Sverige? Det är utifrån de frågorna som jag funderar kring idag genom att utgå från en gammal grekisk paradox.

Jag tänker på Theseusparadoxen när det gäller Sveriges utveckling. Paradoxen ställer frågan om skeppet Theseus är detsamma även efter att alla plankorna i det bytts ut över tid. Jag tillhör gruppen som säger ja. Det är idén som består även om bärarna(plankorna) av idén ersätts. Förr, säg före 1975, utvecklades Sverige organiskt, det föddes allt fler, det var rätt begränsad invandring, identiteten “Sverige” bestod över generationer även om det blev förändringar i sig. Men idén om Sverige ser jag som bestående i viss mån. Plankorna hade samma ursprung, de var sprungna ur samma urträd. Med den massiva invandring vi haft till Sverige har vi inte utvecklats organiskt, det har snarare byggts upp ett parallellt Sverige. Det har inte skett något nämnvärt uppgående av grupperna i den stora majoriteten varken kulturellt eller biologiskt. De flesta håller sig till sina etniska grupper överlag även om det finns visst överlapp.

Även om vi kan försöka tvinga, genom kravställande, invandrare (2:a generationssvenskar är väl rätt omöjligt) att anamma svenska värderingar (vilka de nu är, man får ju dessa organiskt, det är inget man tränar, precis som att lära sig tala, gå osv) är en påtvingad svenskhet något eftersträvansvärt? Jag tvivlar även på att man kan tvinga folk att tycka och tänka på ett visst sätt. Då vi inte kan tvinga folk att uppgå i en större gemenskap så bygger vi helt enkelt upp ett till skepp vilket efter viss tid ges namnet Theseus. Så då sitter vi där med två skepp, två Sverige. När det “äldre” skeppet skrotas kan man då påstå att det nya skeppet är det rätta Theseus? När de etniska svenskarna (personer som delar historia, språk, värderingar, och har ursprung i 3 generationer) är i minoritet är det då inte ett helt annat Sverige som avses när man säger Sverige?

Grundfrågan är helt enkelt. Hur ska vi argumentera kring Sverige? Vilket Sverige är det vi vill bevara? Vill vi ens bevara något eller anser vi helt enkelt att det gamla är skrotat och vi måste anamma en ny idé om Sverige? Och om det är ett helt nytt, multietniskt, Sverige vi har framför oss hur ska staten förändras för att hantera det? Om vi inte vill ha ett multietniskt samhälle vilka åtgärder är du villig att acceptera? Vilka åtgärder stödjer folk i allmänhet?

(Med multietniskt avses att flergenerationssvenskar inte är i stor majoritet, eller ens i majoritet, att andra grupperingars kultur får större inflytande på vardagen, ex Eid al-Fitr och Eid-al-Adha får egna program på SVT och SR precis som julen och nyåret, skamsproblematik är dagligt inslag i våra nyheter osv)

WhatsApp
Telegram