Vems Moral Ska Begränsa Ditt Liv?

Vi bör alla fråga oss själva “Vems moral ska begränsa mitt liv?”.
Nästa fråga man bör ställa sig är “Ska min moral begränsa andras liv?”.

Idag har vi lagar som på olika sätt kan kopplas till moralfrågor. Det tydligaste exemplet är de lagar som gör det olagligt för människor att äta diverse växter den kan plocka på sin egen tomt och extrakt från växter men även djur. Även likartade ämnen framställda på kemisk väg är förbjudet för personer att inta. För de som är lite trötta så skriver jag såklart om narkotika.

Fram till 1908 då självmördare inte fick begravas på kyrkogårdar så var självmord det värsta du kunde göra mot din egna kropp. Idag har narkotikan tagit över den platsen. Narkotika är idag det mest ondskefulla du kan syssla med i Sverige idag när det kommer till din egen kropp.

Vi som samhälle betraktar narkotika som ett övergrepp på samhället självt, den som brukar narkotika våldför sig på samhällskroppen. Detta resonemang är ju såklart fullständigt barockt. Det är dock ett vanligt återkommande resonemang när det kommer till lagar som härrör ur moral. Detta är samma resonemang som låg till grund för förbudet mot homosexualitet som Sverige avskaffade 1944. Att genomföra homosexuella handlingar var “otukt mot naturen”.

Varför ska något som en individ gör mot sig själv och som primärt enbart berör denne själv betraktas som ett brott mot samhället själv? På vilket sätt tar andra skada av personer som under ordnade former intar olika former av narkotika? Är du emot en legalisering av droger så tar du moraliskt ställning emot hur andra personer väljer att leva sina liv.

Anser du att din moral ska bestämma över vad andra människor gör med och mot sin kropp så är du i princip på muslimska fundamentalisters sida som anser att kvinnor ska skyla håret, ansiktet och kroppen. Att kvinnors hår syns drabbar ju alla andra utanför huset, alla ser ju håret och utsätts för dess lockelse, tillskillnad från om du käkar en chokladkaka med cannabis hemma i din soffa.

Vi kan även titta på den lagliga drogen alkohol och dess historia i Sverige. 1922 hade Sverige en folkomröstning om ett rusdrycksförbud där förbudsivrarna förlorade. Folket röstade helt enkelt mot förbudet för bruket av alkohol då de ville dricka alkohol och ansåg inte att andra skulle hindra dem från att göra det. Dock kan man också säga att alkoholdrickande var i linje med deras moral, de som röstade emot förbudet ansåg inte att alkoholdrickande var ett hot mot samhället. De som ville ha ett förbud ansåg så klart att alkoholen var ett hot mot samhället och då särskilt familjen.

En del skulle nog med emfas hävda att det är narkotikansskadeverkningar som ligger bakom förbuden men ser vi till den forskning som faktiskt finns på ämnet skador både på en själv och på andra ligger alkoholen som en segrare när det gäller skador på andra.

Drug harm

Att alkohol ligger så långt för när det gäller hot mot samhället beror på att alkohol i sig själv gör folk våldsamma och aggressiva.

In short, they suspect that alcohol focuses a person’s attention on the cues that could instigate aggression while taking attention away from their knowledge of social norms that say violence is not acceptable.

Presenterar man data om narkotikans skadeverkningar så vill många fortfarande inte ändra uppfattning, detta beror på att deras åsikt om narkotikan inte kommer ur fakta om narkotika utan om det hot mot samhället de anser narkotikan i sig själv utgör. De ignorerar på grund av sina egna vanor alkoholens bevisade skadeverkningar, alkoholen är en del av kulturen därmed är den inget hot mot samhället. Moral har en tendens att göra många till hycklare.

Utgår vi från det diagram som visades tidigare i texten ser vi att de droger som har minst skadeverkningar mot andra så korrelerar det med de psykedeliska droger såsom svamp och LSD. Personer som brukar psykedeliska droger lägre sannolikhet för att någon ska begå brott som vanligtvis associeras med “antisocialt” beteende, som stöld eller våldsbrott.

Som ni kan se med exemplen sex, hår och alkohol att det blir mycket förvirrat när man låter idéer om moral och samhällshot styra vad som ska vara tillåtet för människor att göra eller inte göra. Den enda principen vi som samhälle bör utgå ifrån är egentligen frihet under ansvar. Du ska få göra det du vill så länge det inte begränsar andras liv. Alltså att en närstående super ner sig och du mår dåligt av det är inte ett en begränsande handling begången av den nedsupna personen mot dig, att du mår dåligt är något som faller tillbaka på dig själv. Det är en jobbig tanke men likväl sann. Däremot om den alkoholiserade i sitt rus misshandlar, våldtar osv så är det en handling som begränsar ditt liv, begår våld på det, och det ska såklart straffas men, som den uppmärksamme inser, är det handlingen som begås mot annan som straffas och inte handlingen som man begår mot sig (supa ner sig).

Så avslutningsvis låt folk leva som de vill så länge de inte våldför sig på sin omgivning.

Sex,
Drugs,
And hair whipping,
For all

WhatsApp
Telegram